Valkerij - Alles over roofvogels
Banner Kadotip: Roofvogel workshop
Valkerij - Alles over roofvogels
Valkerij - Alles over roofvogels

Overlastbestrijding

Experts tegen Vogeloverlast en Konijnenoverlast

De informatie op deze pagina's is zeer algemeen van opzet en geenszins compleet voor de aanpak van specifieke problemen. Overlastbestrijding is altijd maatwerk, dus neem voor gerichte informatie contact met ons op om u te laten voorlichten over mogelijkheden die wij u kunnen bieden.

Team Valkerij staat voor "Valkerij Oplossingen". Dit is dan ook ons product, namelijk een vorm van dienstverlening met behulp van roofvogels.

Feitelijk een eeuwenoud gebruik dat door ons in de moderne samenleving nieuw leven wordt ingeblazen en waarbij natuurlijke middelen worden ingezet om problemen uit de natuur op te lossen middels Ministerieel erkende valkeniers en specifiek voor dit doel getrainde roofvogels.

Deze pagina's verschaffen u aanvullende informatie omtrent de ecologisch verantwoorde oplossingen die wij o.a. met onze roofvogels aanbieden ter bestrijding van overlast, veroorzaakt door vogels en/of konijnen.

Wij verkopen geen broodjes aap. Onze werkwijze en communicatie naar onze opdrachtgevers is realistisch. Dit betekent dat we sommige opdrachten zelfs zullen weigeren als we denken geen oplossing te kunnen bieden. In sommige situaties kan het zelfs een optie zijn om personeelsleden op te leiden zodat zij binnen hun eigen organisatie een blijvend overlastprobleem op ad-hoc basis kunnen aanpakken.

Dit is dan ook de reden van ons succes. Wij hebben altijd een open communicatie naar onze opdrachtgevers en kennen zowel onze mogelijkheden als onmogelijkheden.

Door deze werkwijze bieden wij altijd een realistisch beeld op de problemen die onze opdrachtgevers ondervinden. We proberen oplossingen altijd af te stemmen door op de 'stoel' van onze opdrachtgevers te gaan zitten, maar dan wel met de kennis en expertise die we in de loop der jaren hebben opgebouwd bij de oplossingen die we kunnen bieden voor bestrijding van de overlast die onze opdrachtgevers ondervinden.

Overlast betekent voor veel organisaties vaak ook een imagoprobleem. Daarom hanteren wij altijd een 100% discretie, tenzij onze opdrachtgevers hierover anders wensen te beslissen.

Team Valkerij onderscheidt zich ook vanwege het feit dat wij nooit een 100% garantie zullen verlenen voor de door ons uitgevoerde projecten. Voor sommige organisaties zou dit iets zijn dat ze liever zouden verbergen. Toch hebben wij tevreden opdrachtgevers. Dit komt op u misschien nogal vreemd over, maar dit toont de eerlijkheid waarmee we onze werkzaamheden uitvoeren. Feit is namelijk dat bij overlastbestrijding wordt gesproken over het bestrijden van overlast die door vogelsoorten wordt veroorzaakt. Wij geven uitsluitend een 100% garantie indien u uw bebouwing/complex met netten zou overspannen. Wij hebben namelijk geen invloed op wilde populaties van vogels. We kunnen hun gedrag soms sturen en dit werkt veelal uitstekend. Vrijwel al onze projecten hebben we met succes kunnen afsluiten. Dit ook omdat van tevoren goede afspraken zijn gemaakt en duidelijkheid wordt verstrekt over de mogelijke effectiviteit van onze activiteiten. Wij zijn zo ongeveer de grootste in dit marktsegment. Dit is bereikt door openheid van zaken. En dit is dan ook onze filosofie.

Veel organisaties hebben reeds duizenden euro's geinvesteerd in allerlei kunstmatige zaken om overlastproblemen op te lossen. Wij kunnen u nu al melden dat alle kunstmatige oplossingen voor de lange termijn veelal geen oplossing bieden, dit simpelweg doordat er gewenning ontstaat. Beter zou zijn als u deze investeringen in onze organisatie had gedaan en uw probleem daadwerkelijk zou zijn opgelost.

De informatie op deze pagina's vormt een onderdeel van de pagina's op www.valkerij.nl waar u ook informatie kunt aantreffen over onze andere activiteiten. Alle vermelde informatie op onze pagina's is globaal en indicatief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Ons is de laatste tijd opgevallen dat meerdere zogenaamde "bedrijfjes" zelfs zonder schroom de teksten op onze pagina's hebben gekopieerd en hiermee trachten hun zogenaamde professionaliteit te bewijzen. We zouden ons hierdoor enigszins gevleid kunnen voelen, omdat anderen denken dat ze met uitsluitend gestolen teksten en informatie, onze bedrijfsfilosofie, cq werkwijze zouden kunnen overnemen, maar helaas, wij hebben het unieke recept en weten dit dan ook perfect uit te voeren, mede door de professionaliteit die onze gevleugelde medewerkers hebben vanwege hun jarenlange ervaring bij de diverse projecten.

Team Valkerij biedt reeds meer dan 10 jaar efficiente oplossingen ter bestrijding van overlast die wordt ondervonden, dit tot tevredenheid van onze opdrachtgevers. Als anderen u willen overhalen hun omzetcijfers te vergroten middels diefstal van onze informatie zoals op internet vermeld, zegt dit meer over dergelijke organisaties dan over onze eigen organisatie. Dit stukje informatie vermelden wij zodat u weet met wie u in zee gaat. Bovendien kunt u alle organisaties terzijde schuiven die zonder (betaald) locatiebezoek direct al weten te vermelden hoe lang een project zal duren en daarmee dus ook welke kosten daarbij behoren. Overlastbestrijding is en blijft maatwerk. Telefonische offertes zonder voorafgaand consult bieden u de zekerheid van geldverspilling, maar geen zekerheid voor de oplossing van uw overlastprobleem! Wij zijn een commerciele organisatie. Een offerte zal dus ook vrijwel nooit door ons worden verstrekt zonder voorafgaand bezoek aan uw organisatie/locatie. Hieraan zijn dan ook kosten verbonden, simpelweg omdat wij net zoals uw organisatie kostendekkend moeten functioneren.

Verstrekt u ons het project, dan worden deze kosten uiteraard in mindering gebracht op het totale offertebedrag.

Overlastbestrijding middels roofvogels is een intensief maar ook effectief gebeuren. Dit betekent dus dat de zogenaamde predatiedruk moet worden opgevoerd om problemen op te lossen.

Soms zelfs is de enige methode om de overlast veroorzakende vogels letterlijk weg te vangen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij stadsduiven. Elke persoon of organisatie die u toezegt een overlastprobleem van stadsduiven te kunnen oplossen door verjaging is een partij om niet mee in zee te gaan, want stadsduiven zijn verwilderde postduiven en hun eigenschap is nu juist om steeds weer terug te keren naar hun duiventil, ook als deze duiventil wordt gevormd door de bezittingen/bebouwing van uw organisatie. Derhalve zal een oplossing daarvoor, gebruikmakend van uitsluitend verjaging, uiteindelijk geen resultaat opleveren.

Foto's

OverlastbestrijdingOverlastbestrijdingOverlastbestrijdingOverlastbestrijding
footer

Informatie aanvragen

Wilt u meer informatie over ons en over onze dienst overlast- bestrijding, klik dan op informatie aanvragen.
 
footer

Zoeken

footer

Volg ons op:

TwitterHyvesFacebook
 
footer

Laatste nieuws

06-01-2016
Miltvuur nog tot op de dag van vandaag een bedreiging!
 
footer
 
cloudminingornot.com cloud mining brazilbitcoinmining.com/ brazil bitcoincoinswikicap.com coins wiki tubepornlibrary.com